Pilkkijä, täällä nappaa. Syötteen kansallispuiston lukuisissa lammissa onkiminen ja pilkkiminen on sallittua jokamiehenoikeudella. Virtavesissä, kuten Pärjänjoella ja Naamankajoella kalastus on luvanvaraista. Luvat alueille voi ostaa mm. Syötteen luontokeskukselta. Muista huolehtia myös, että sinulla on voimassa valtion kalastonhoitomaksu (www.eräluvat.fi). Lisätietoja muista lähialueiden kalastuskohteista saat Syötteen luontokeskukselta. 

Hyviä vinkkejä saat pilkkimiseen ja luonnossa liikkumiseen Luontokeskukselta. 

Tutustu metsästäjän erälupiin

Metsästäjien suosima alue sijaitsee Syötteen matkailukeskuksen tuntumassa. Metsästysalueen tyypillisiä saalislintuja ovat metso ja teeri.

Kalastuksen ja metsästyksen palveluita Syötteellä