Rethinking North – Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi (ReiNo -hanke)

Pudasjärven Kehitys Oy on mukana ryhmähankkeessa Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n, Sallan ja Suomussalmen kuntien kanssa. Päähankkeen toteuttajana toimii Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

Pudasjärven Kehitys Oy toimii hankkeessa Syötteen matkailualueen kehittäjänä tavoitteenaan kansainvälisen matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen.

Toteutusaika: 01.06.2023 – 31.5.2026


IIJOEN LUMO – matkailutoimijoiden verkostoitumishanke

Iijoen vesistö, suisto ja Perämeren rannikko tarjoavat upeita luontokokemuksia, kalaisia vesiä, omaleimaista kulttuuritarjontaa ja potentiaalisia koulutusmatkailukohteita. Iijoen vesistöalueella on runsaasti heikosti matkailussa hyödynnettyjä voimavaroja. Hankkeessa edistetään vesistöön, luontoon, kulttuuriin ja koulutukseen liittyvien matkailupalveluiden kehittämistä vastuullisesti ja ilmastoystävällisesti.

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2022-31.10.2024


Vastuullisempi ja kestävämpi Syötteen matkailualue

Hankkeen aikana kuusi yritystä sai vastuullisuus-sertifikaatin ja kolme yritystä STF-merkin. Sertifikaattien osalta tavoite on saavutettu. Yritykset ovat tehneet ansiokasta työtä. Hankkeen aikana tuotettiin alueelle viestintämateriaalia vastuullisuuteen liittyen.

Moni yritys jatkaa kohti STF-merkkiä sertifikaatin saamisen jälkeen. Työtä jatketaan, jotta voimme hakea alueellisen STF-statuksen vuosien 2024-2025 aikana.

Hankkeen toteutusaika: 01.09.2022 – 31.12.2023


Kohota-hanke

KOHOTA –hankkeessa haettiin ratkaisuja muun muassa yritysten mahdollisuuksiin elpyä pitkittyneen koronapandemian haasteista muuttuneissa digitaalisten liiketoimintojen sekä markkinoiden murroksessa. Digitaalisen markkinointiosaamisen parantamisella haetaan yrityksille mahdollisuuksia uudistaa ja kehittää liiketoimintoja sähköisissä kanavissa.

Hankkeen toteutusaika 01.09.2021 – 31.08.2023.


Syötteen matkailualueen Master Plan ja investointisuunnitelma

Syötteen matkailualeen Master Plan ja investointisuunnitelma -hankkeen tavoitteena oli saada alueelle kehittämistä ohjaava kokonaissuunnitelma. Suunnitelma toteutettiin yhteisten työpajojen avulla. Työpajojen myötä alueen toimijoilta saatiin tietoa yhteisistä tavoitteista, tarvittavista toimenpiteistä, tavoitteita tukevista kehittämishankkeista sekä keskeisistä investoinneista vuosille 2021-2027.

Hankkeen toteutusaika 1.9.2021 – 31.5.2022


Rannikolta tuntureille -hanke

Rannikolta tuntureille -hanke on syntynyt alueen matkailutoimijoiden reaktiona koronatilanteeseen, ja sen kohderyhmänä ovat alueen matkailudestinaatiot ja -yritykset. Hankkeessa rakennettiin laajan maantieteellisen alueen yhteisiä kiertomatkoja tai bucket-list -kohteita. Hankkeen päätoteuttaja ja vastuutaho on Naturpolis Oy.

Hankkeen toteutusaika 1.11.2020 – 31.10.2021.


Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen -hanke

Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun kehittämishankkeella uudistettiin toimintatapoja, jotta ne vastaavat muuttuneeseen markkinatilanteeseen, sekä kehitettiin Syötteestä vahvempi matkailualue digitalisaation avulla.

Hankkeen toteutusaika 1.10.2020 – 31.3.2022.


Gateway to Land of National Parks

Hankkeen tavoitteena oli tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottui ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa.

Hankkeen toteutusaika 1.5.2019 – 31.8.2022


Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle -hankkeessa tavoitellaan saavutettavuuden palauttamista koronakriisiä edeltävälle tasolle sekä sen kasvua jatkossa ”uuden normaalin” terveysturvallisuus-ympäristössä. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahteen työpakettiin. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät saavutettavuuden palauttamiseen yhteistyössä matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden ja Visit Finlandin kanssa tehtyjen toimenpiteiden avulla. Markkinointitoimenpiteissä hyödynnetään erityisesti digitaalisia kanavia ja viestitään myös