Attractive Oulu Region 2020 -hanke

Attractive Oulu Region 2020

1.6.2018- 30.6.2021

Hankkeen päätavoitteena on nostaa Oulun seutu Suomen johtavaksi koulutus- ja asiantuntijavierailukohteeksi Aasian markkinoilla sekä vahvistaa kuvaa Oulun seudusta helposti saavutettavana arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena. Lähimarkkinoilla (Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä) tavoitteena on yksittäisten kuluttajien parempi tavoittaminen ja houkutteleminen Oulun seudulle.

Hankkeen rahoituksesta vastaavat 70% Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.