LAULUNOPETUSTA TUNTURISSA

Laulunopetusta 28.-29.4. nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syötteen upeissa tunturimaisemissa.
Aiheena kokonaisvaltaisen äänenkäytön tekniikka, Complete Vocal Technique (CVT).

Complete Vocal Technique on pedagoginen laulun- ja äänenkäytön opetusmenetelmä. Metodi on saavuttanut suurta suosiota erityisesti Euroopassa ja se on auttanut tuhansia laulajia erilaisissa teknisissä ja musiikillisissa haasteissa.

Tervetuloa kaikki aiheesta kiinnostuneet, aikuiset musiikinharrastajat. Mukaan otetaan sekä aktiivilaulajia (max 20)  että passiivilaulajia (max 25). Aktiivilaulajat saavat viikonlopun aikana yksilöopetusta äänenkäyttötekniikkaan. Yksilöopetus tapahtuu ryhmätilanteessa, jossa passiivilaulajat oppivat laulutekniikkaa seuraamalla aktiivilaulajien opetustilannetta.

Opetus (16 h)  sisältää kaikille yhteisiä luentoja ja harjoituksia (aktiivi- ja passiivilaulajat) sekä aktiivilaulajien Master Class -opetusta (passiivilaulaja voi seurata).

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

http://vuolleoulu.fi/laulunopetusta-tunturissa/