Luonto on meidän tärkein yhteistyökumppanimme. 

Luonto ja luontoarvojen kunnioittaminen on yksi Syötteen yrityksien tärkeimmistä arvoista. Haluamme vaalia alueen arvokasta luontoa, jotta tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan lomasta tykkypuiden ja erämaan siimeksessä. 

Syötteen matkailualue on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, jonka avulla kehitämme ja kehitymme kestävän matkailun edistämisessä. 

Alle olemme koonneet esimerkkejä kestävyyden huomioimisesta alueen yritysten toiminnassa. 

Syötteen alueella ja yrityksissä bio- ja muun jätteen kierrätys toimii niin, että kaikki mahdollinen lajitellaan tehokkaasti ja ohjataan kiertoon. Alueella on keräyspisteitä, joissa on omat säiliöt paperille, kartongille, metallille ja lasille. Ongelmajäte toimitetaan asianmukaisesti niille tarkoitettuihin lajittelu- ja käsittelykeskuksiin. Ruoka kerätään biojäteastioihin ja sekajäte kerätään yhteisiin jäteasioihin. Jäteastiat kerätään keskitetysti alueelta ja kuljetetaan Oulun jätteenpolttolaitokselle, joka on yksi Euroopan tehokkaimmista. 

Yritysten hankinnat suosivat alueen tuottajia ja tuotteita, esim. lähiruuan ja matkamuistojen kautta. Melkein kaikilla Syötteen alueen matkailuyrityksillä on käytössään vastuullisen liiketoiminnan kuvaus Green Start.