Ekologisuus

Syötteen alueella ja yrityksissä bio- ja muun jätteen kierrätys toimii niin, että kaikki mahdollinen lajitellaan tehokkaasti ja ohjataan kiertoon. Alueella on keräyspisteitä, joissa on omat säiliöt paperille, kartongille, metallille ja lasille. Ongelmajäte toimitetaan asianmukaisesti niille tarkoitettuihin lajittelu- ja käsittelykeskuksiin. Ruoka ym. sekajäte kerätään yhteisiin jäteasioihin, jotka kerätään keskitetysti alueelta ja kuljetetaan Oulun jätteenpolttolaitokselle, joka on yksi Euroopan tehokkaimmista.

Yritysten hankinnat suosivat alueen tuottajia ja tuotteita, esim. lähiruuan ja matkamuistojen kautta. Melkein kaikilla Syötteen alueen matkailuyrityksillä on käytössään vastuullisen liiketoiminnan kuvaus Green Start.

Vastuullisella liiketoiminnalla tarkoitetaan yleisesti käsitettä, jossa yritykset vapaaehtoisesti ottavat huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat liiketoiminnassaan ja sidosryhmäyhteistyössään.

Hotelli Iso-Syöte on rakentanut oman hakelämpölaitoksen, jolla lämmitetään hotellikiinteistö. Syntynyt säästö sähkönkulutuksessa on ollut 50%. Puuhake, joka on 100% uusiutuvaa energiaa, hankitaan paikalliselta sahalta. Hotellin lvi-toiminnot on automatisoitu mahdollisimman pitkälle. Käytössä on myös lämmön talteenotto poistoilmasta. Yleisötilat on varustettu hiilidioksidiantureilla, ja hotellin tuulikaapin, uima-altaan ja etuoven lämmitys hoidetaan hakelämmöllä. Hotellin kaikista kiinteistöjen ja ulkotilojen valaisimista  90%  on muutettu led-valoiksi.

Vuoden 2013 lopulla Hotelli Pikku-Syöte siirtyi maalämpöjärjestelmään. Maalämpöjärjestelmä on ympäristöystävällinen lämmitysmuoto mikä käyttää hyväkseen maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä.

Vuonna 2014 Hotelli Pikku-Syöte siirtyi käyttämään täysin vihreää sähköä koko keskuksessa. Hotellin käyttämä sähkö tuotetaan uusiutuvista raaka-aineista kotimaisella työllä. 

Luonto
Luonto ja luontoarvojen kunnioittaminen on yksi Syötteen yrityksien tärkeimmistä arvoista