Matkailullisesti kansainvälistyvä Oulun alue, Attractive Oulu Region 2018 -hanke

Matkailullisesti monipuolinen – Kansainvälistyvä Oulun alue

1.9.2015-31.8.2018

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun seudun sekä Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena vahvistamalla alueen matkailutarjontaa ja sitä kautta elinvoimaisuutta.

Hankkeen rahoituksesta vastaavat 70% Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Hankkeessa yhdistetään Syötteen ja Kalajoen matkailukeskusten, Rokua Geopark- matkailualueen, em kansallispuistojen ja luontokeskusten sekä Oulun alueen tarjonta ja palvelut yhteiseksi alueelliseksi matkailun paketiksi.

Hanke kehittää yhteistyötä valtakunnallisten matkailunedistämisorganisaatioiden ja yritysten kanssa,mm. Visit Finland, Finnair ja muut lentoyhtiöt. Luodaan yhtenäinen ja vetovoimainen kuva Oulun seudusta monipuolisena ja tasokkaana matkailukohteena!

Humanpolis Oy / Rokua Geopark on hankkeen koordinaattori.

http://www.rokuageopark.fi/index.php?cID=233#attractive-oulu-region-hanke

Rokua Geopark vastaa hankkeessa Kiina-yhteistyön avaamisesta ja edistämisestä Geopark yhteistyökumppaniensa kautta. Kiina-osion lisäksi vahvistetaan Rokua Geopark -alueen ja toimijoiden osaamista ja näkyvyyttä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Business Oulu vastaa hankkeessa kansainvälisen markkinoinnin osiosta. Yhteistyössä Oulun Matkailu Oy:n kanssa toteutettava työpaketti kokoaa muista työpaketeista syntyneet aluekohtaiset tuotteet ja materiaalit sekä jatkojalostaa ne markkinakohtaisiksi paketeiksi hyödyntäen kaikille toimijoille yhteisen VisitOulu – yhteismarkkinoinnin työkaluja.

Syöte tuo hankkeeseen omat kanavansa Keski-Euroopan markkinoilta ja hyödyntää niitä yhdessä muiden hankkeen osatoteuttajien kanssa. Se kehittää yhteistyötä nykyisten jälleenmyyjien kanssa ja avaa uusia markkina-alueita, uutena alueena Aasia.

Kalajoen tavoitteena on tehdä Kalajoen palveluita tunnetuksi, helposti löydettäväksi ja ostettavaksi myös kansainvälisille matkailijoille.Päämarkkinoina Pohjoismaat ja suurhankkeiden vuoksi alueella liikkuvat ja asuvat ihmiset

Metsähallitus kehittää Oulun seudun luonnon kärkikohteisiin perustuvat palvelukokonaisuudet KV-matkailun tuotetarjontaan. Luontokohteiden asiakasviestinnän keinot ja sisällöt uusitaan nykyaikaisiksi ja kansainvälisten matkailijoiden tarpeet täyttäviksi.